การบริการของ TOT

การให้บริการอินเตอร์เน็ต ในปัจจุบันมีหน่วยงานและองค์กรเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น รวมถึงภาครัฐและเอกชน ที่มีบทบาทหน้าที่การขยายเครือข่ายเพื่อแสวงหาผลประโยชน์กำไรในทางธรุกิจมากยิ่งขึ้น แต่ละองค์กรบริษัทก็มีแผนการและการดำเนินการที่จะส่งผลที่ทำให้เกิดประโยชน์ด้านผลประกอบการ และผลประโยชน์ของผู้ที่ใช้บริการ.
การเปิดให้บริการบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) (TOT Public Company Limited) ซึ่งเป็นหน่วยงานของภาครัฐ ที่เริ่มให้บริการด้านการสื่อสารในประเทศเป็นที่แรกๆของภายในประเทศ และบริษัทก่อตั้งเมื่อวันที่ 24กุมภาพันธ์ 2497 จนมาถึงปัจจุบัน
บริษัท ทีโอทีจำกัดมหาชน ได้ให้บริการทั้งเรื่องการสื่อสารและอินเตอร์เนต และมีการพัฒนาด้านอินเตอร์เนต จนมีชื่อเรียกว่า TOT fiber 2U ที่มีความสามารถถ่ายโอนข้อมูลและสื่อสารกันได้รวดเร็ว บริษัท TOT ยังมีกิจกรรมเพื่อตอบสนองในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และกิจกรรมต่างๆอีกมากมายเพื่อการเข้าถึงข้อมูลในการสื่อสารที่ไม่มีวันหยุด และอนาคตที่มีความรู้ที่ไม่จำกัดภายใน(Internet)
ทั้งนี้ยังมีส่วนลดในการใช้หรือเป็นลูกค้าของบริษัท TOT ในการซื้อ,ช็อป,พัก ในร้านอาหารหรือโรงแรมชั้นนำภายในประเทศไทยอีกด้วย ยังมีการให้บริการดูหนังแบบเต็มอิ่มและซีรีย์ดังในของต่างประเทศ โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งเมื่อเข้าดู
ตั้งแต่การเปิดให้บริการของบริษัท TOT จนมาถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 63 ปี ที่ได้ให้บริการด้านโทรคมนาคมภายในประเทศและนอกประเทศ รวมถึงการพัฒนาด้านต่างๆให้เกิดคุณภาพมากยิ่งขึ้น และยังให้ความสุขแก่ผู้ใช้บริการด้านการสื่อสารจนถึงปัจจุบัน
เพื่อต้องการให้ผู้ที่มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจและประทับใจ ที่ไว้ใจในการให้บริการของบริษัท ทีโอทีจำกัดมหาชน .

Leave a Reply