การบริการต่างๆภายในโรงแรม

การบริการ(Sevices)ภายในโรงแรม ยังมีอีกหลายหน้าที่ ที่ค่อยรับบริการดูแลลูกค้าภายในโรงแรมให้เกิดความสะดวก สบาย สำหรับหน้าที่อันดับแรกที่เราย่างก้าวเข้าสู่บริเวณภายในโรงแรม คือส่วนการบริการต้อนรับลูกค้า(Recepionist) ที่คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเกี่ยวกับการจองห้องพัก หรือติดต่อธุระงานต่างๆภายในโรงแรมแล้วยังมีอีกหลายหน้าที่ ที่คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้บริการภายในโรงแรม และยังมีอีกหนึ่งหน้าที่คอย อำนวยความสะดวกบริการผู้ที่มาใช้บริการของโรงแรมนั่นคือ พนักงานยกสัมภาระหรือพนักงานยกกระเป๋า(Bell BoyหรือHall porter)
หน้าที่ของการบริการของพนักงานยกสัมภาระหรือเรียกกันสั้นๆว่า(Bell boy) จะมีหน้าที่ คอยดูแลหรือยก จำพวกกระเป๋าสัมภาระ ไปส่งที่ห้องพักของผู้ที่มาใช้บริการให้มีความปลอดภัย ตั้งแต่เคาเตอร์หน้าโรงแรมไปยังถึงห้องพักหรือ บางทีจะต้องไปยกสัมภาระเพื่ออำนวยความสะดวกยกสัมภาระบนรถของผู้ที่มาใช้บริการของโรงแรม
(Bell boy)ยังมีหน้าที่แนะนำ ชั้นของห้องพัก และเดินนำทางเดินไปสู่ที่พักของผู้มาใช้บริการ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าห้องพักของผู้มาใช้บริการ การบริการของ(Bell boy) จะมีทั้งกลางวันและกลางคืน ที่คอยต้อนรับบริการผู้ที่มาใช้บริการภายในโรงแรม พนักงานยกสัมภาระยังสามารถคอยรับแจ้งเมื่อผู้มารับใช้บริการต้องการ อาหารหรือเครื่องดื่ม แม้กระทั่งอุปกรณ์ภายในโรงแรมที่ไม่พร้อมที่จะใช้งาน พนักงาน (Bell boy) จะได้แจ้งดำเนินการให้กับแผนกหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดผลที่รวดเร็วที่สุดให้แก่ผู้มาใช้บริการ
สำหรับพนักงานยกกระเป๋าหรือพนักงานยกสัมภาระ(Bell boy, Hall porter) ก็มีบทบาทหน้าที่ ที่สำคัญต่อองค์กรภายในโรงแรมอีกหน้าที่หนึ่ง ซึ่งจำเป็นต่อการอำนวยความสะดวก และสบายให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการเป็น
อย่างมาก.

Leave a Reply