การบริการโรงแรมด้านอื่นๆ

การบริการภายในโรงแรม ยังมีอีกหลากหลายหน้าที่ ที่ต้องจัดการและอำนวยความสะดวกเรียบร้อยให้แก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการภายในโรงแรม ไม่ว่าจะเป็น พนักงานจัดหรือตกแต่งสวน(Gardener) พนักงานดูแลรักษาความปลอดภัย (Security guard) เพื่ออำนวยความปลอดภัยให้กับผู้ที่มาใช้บริการภายในโรงแรม พนักงานซ่อมแซ่ม(Repairman)หรือแผนกช่างที่ค่อยให้บริการ ซ่อมแซ่มวัสดุเครื่องใช้งานภายในโรงแรมเช่น เครื่องทำน้ำอุ่น,แอร์,รีโมททีวี เป็นต้น หรือจัดตกแต่งรูปแบบงานเลี้ยงภายในโรงแรม
งานบริการภายในโรงแรมทุกส่วนทุกแผนก ล้วนแล้วแต่มีหน้าที่สร้างความพึงพอใจและความประทับใจให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการ อีกทั้งยังส่งผลที่ดีต่อภาพลักษณ์ของโรงแรมและคุณภาพที่ดีของโรงแรม ที่คอยอำนวยความสะดวกสบายอย่างครบครั้น
พนักงานบริการด้านโทรศัพท์(Telephone Operator)ที่คอยไว้ติดต่อหรือประสานงานต่างๆหรือสำรองห้องพักให้เกิดความรวดเร็วงานบริการส่วนนี้จะมีความคล้ายกับพนักงานต้อนรับ(Receptionist) ที่คอยอำนวยความสะดวก เมื่อผู้ที่จะมาใช้บริการพักบริการโดยคอนเฟิมร์หรือตกลงการ (check in) ของลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริการ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับในโรงแรม เช่น ราคาห้องพัก, หรือสำรองห้องพักไว้ล่วงหน้า และข้อมูลด้านต่างๆภายในโรงแรมให้ลูกค้าที่จะมาใช้บริการให้ได้รับทราบ และ คอยรับสั่งออเดอร์ หรือความต้องการของลูกค้า ผ่านทางโทรศัพท์ภายในห้องพักของลูกค้าที่มาใช้บริการ
สำหรับงานบริการภายในโรงแรมที่กล่าวกันมาแบบคราวๆแล้ว ก็น่าจะเป็นข้อมูลความรู้เล็กๆน้อยเกี่ยวกับพนักงานบริการโรงแรม หลักงานการบริการที่ดีควรเต็มใจที่จะพร้อมรับใช้บริการในหน้าที่ที่ตัวเองได้รับมอบหมาย ให้ผู้ที่มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจมากที่สุด.

Leave a Reply