การให้บริการInternet

การบริการอินเตอร์เนต และ การสื่อสารแบบมีสายและไม่มีสาย โดยปัจจุบันมีผู้ให้ประกอบการธรุกิจ การสื่อสารการโทรคมนาคม เป็นจำนวนมากและมีการแข่งขันไปเชิงทางธุรกิจที่สูงมาก เช่นเดียวกัน แต่การบริการของแต่ละองค์กรใหญ่ๆจะแตกต่างออกไป โดยทั้งนี้ทั้งนั้นการบริการจะมีระดับมาตรฐานและมีคุณภาพซึ่งแน่นอนว่า พูดกันในเชิงธุรกิจแล้ว คุณภาพและการให้บริการไม่ว่าจะเป็นเรื่องอินเตอร์เนต หรือ การสื่อสารที่สะดวกและรวดเร็ว แต่ละบริษัทจะไม่แตกต่างกันมากอย่างแน่นอน โดยส่วนใหญ่แล้ว จะมีแพ็คเก็จ(Package)หรือโปรโมทชั่น(Promotion) ที่คอยอัพเกรดความเร็วเน็ต ให้เพิ่มมากขึ้น แต่ละบริษัทก็จะมีแพ็คเก็จหรือโปรโมชั่นที่แตกต่างกันออกไปอย่างสิ้นเชิง และสิ่งที่จำเป็นคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเร็วอินเตอร์เน็ต และการให้บริการทางคอเซ็นเตอร์ ที่เตรียมความพร้อมไว้ต้อนรับลูกค้าหรือผู้ที่ต้องการข้อมูลด้านต่างๆ
ปันจุบันผู้ประกอบการรายใหญ่ของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น TRUE.DTAC.AIS.3BB.TOT ก็ล้วนแต่มีคุณภาพทั้งสิ้น แต่เนื่องจากผู้ใช้บริการจำนวนมากจึงเกิดเหตุให้ ผู้ใช้บริการบางราย ไม่พอใจเรื่องความเร็วอินเตอร์ เป็นต้น
ความพร้อมสำหรับปัจจุบันแล้วสำหรับการใช้อินเตอร์เน็ตหรือ (Wireless), (WIFI) สำหรับหลายๆคนแล้วขาดไม่ได้เลย โดยใช้บริการ(INTERNET)ในการติดต่อมสอบถาม,สื่อสาร สำหรับผู้ที่อยู่ไกลกัน และ ใช้ (Internet) ทำธุรกิจอีกหลายๆ อย่าง และมีประโยชน์อย่างอื่นอีกมากมายในสังคมปัจจุบัน โดยแทบจะใช้กันเป็นประจำทุกวันเลยก็ว่าได้
ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันโดยซึ่งหลายๆคนปฏิเสธไม่ได้เลย เพื่อการรับรู้ข่าวสารบ้านเมือง ที่รวดเร็วแล้วอีกทั่งยังมีประโยชน์มากมายในการใช้ (Internet) .