การบริการCall center

พนักงานบริการทางโทรศัพท์(Call center) คอยให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลสำหรับผู้ที่มาติดต่อ เกี่ยวกับข้อมูลภายในหน่วยงานนั่นๆซึ่งงานบริการทางโทรศัพท์ (Call center)สามารถทำได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง ที่สำคัญควรมีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลภายในองค์กรและสามารถตอบคำถามให้กับผู้ที่โทรเข้ามาบริการได้ เพื่อตอบโจทย์ให้กับลูกค้าที่เข้ามาสอบถามเกี่ยวกับการบริการขององค์กรนั่นๆ
พนักงานบริการทางโทรศัพท์(Call center) จะติดต่อได้ทางโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์มือถือ จะคอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลภายในองค์กรนั่นๆ อย่างเช่น บริษัท AIS Call center,True,Dtac, หรืองานในส่วนของราชการ เช่น โรงพยาบาล,หน่วยงานประกันสังคม ที่คอยให้คำปรึกษาข้อมูลต่างๆสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเข้ามาสอบถาม ตามสถานที่ต่างๆอีกมากมาย เพราะจำเป็นและมีประโยชน์อย่างมากในการให้บริการข้อมูลสำคัญๆเกี่ยวกับหน่วยงานนั่นๆ
พนักงานบริการทางโทรศัพท์( Call Center ) ควรมีการพูดจาอย่างตรงไปตรงมาและควรมีความสุภาพในการพูดคุยกับลูกค้าหรือผู้ที่มาติดต่อสอบถาม ให้เกิดความพึงพอใจในการให้บริการ และเป็นมารยาทในการให้บริการทางโทรศัพท์ และจะทำให้ผู้ที่เข้ามาสอบถามเกิดความพอใจในการให้ข้อมูลทางด้านองค์กรนั่นๆและมีความประทับใจในการพูดคุยกับพนักงานให้ข้อมูลทางโทรศัพท์(Call center)
การให้บริการทางโทรศัพท์นั่นเพื่อให้ผู้ที่โทรเข้ามาสอบถาม ในการให้คำแนะนำให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการต้องการข้อมูลนั่นๆให้ได้ความรู้และเป็นการตอบสนองความต้องการข้อมูลต่างๆด้านต่างๆเกี่ยวกับองค์กร และผู้ที่โทรเข้ามาใช้บริการจะได้ ข้อมูลที่ลูกค้าอยากรู้และนำไปใช้ในภายภาคหน้าได้ ควรมีเนื้อหาที่ใหม่และเป็นความจริงอยู่เสมอเกี่ยวกับองค์กร และควรมีการบริการอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน เพื่อให้ได้ผลตอบรับที่ดีในการให้บริการทางโทรศัพท์(Call center) .