การให้บริการภายในโรงแรม

การบริการ(Services)ภายในโรงแรม ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กหรือขนาดกี่ดาวก็ตาม การบริการภายในโรงแรมต้องมีการคำนึงถึง ความสะดวกสบายรวดเร็วแก่ผู้มาใช้บริการของโรงแรมและมีความเรียบง่ายหรือแม้กระทั่งความเป็นส่วนตัว ไม่ว่าเป็นจะเป็นการบริการความสะอาดภายในห้องพัก ห้องน้ำ ทางเดิน หรือแม้กระทั่งแอร์และตู้เย็นภายในห้องพัก เพื่ออำนวยความสะดวก และทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจที่ได้มาใช้บริการ ด้านการบริการของโรงแรมมีอีกหลายหน้าที่ ที่แตกต่างกันออกไปโดยจะแบ่งแต่ละหน้าที่แต่ส่วนจะมีพนักงานบริการด้านนั่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าไม่ว่าจะเป็น ชาวต่างชาติ(Foreigner) หรือ คนในประเทศ ควรจะมีการบริการที่เท่าเทียมกัน
การบริการพนักงานต้อนรับภายในโรงแรม(Receptionist) หรือการ (Check in) (Check out)
ในส่วนของการบริการของจุดๆนี้ ต้องเป็นคนที่สามารถพูด และฟัง ภาษา อังกฤษได้ดี เพื่อต้อนรับสมาชิกหรือลูกค้าที่เป็นชาวต่างประเทศ ทั่งลูกค้าประจำหรือลูกค้าทั่วไป เพื่อป้องกันการนำข้อมูลผิดและทำให้เกิดปัญหาได้และยังทำให้ลูกค้าชาวต่างประเทศเกิดความพึงพอใจในการสนทนา และควรมีกริยา มารยาทที่ดีในการพูดขณะสนทนาควร มีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส และควรมีการบริการในระดับที่เท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้มาใช้บริการเป็นลูกค้าภายในประเทศหรือต่างประเทศก็ตาม สำหรับด้านการบริการส่วนนี้จะเป็นหน้าเป็นตาของโรงแรมเลยก็ว่าได้ โดยที่จะต้องการที่พักก็ต้องมาติดต่อพนักงานต้อนรับเป็นอันดับแรกเสมอ การบริการภายในโรงแรมก็จะมีแต่ละหน้าที่แตกต่างกันออกไป สำหรับการบริการแล้วต้องมีความอดทนสูงมากๆแต่ละวันเราไม่มีทางรู้เลยว่าเราจะเจอลูกค้าแบบไหนกันบ้าง.

การบริการต่างๆภายในโรงแรม

การบริการ(Sevices)ภายในโรงแรม ยังมีอีกหลายหน้าที่ ที่ค่อยรับบริการดูแลลูกค้าภายในโรงแรมให้เกิดความสะดวก สบาย สำหรับหน้าที่อันดับแรกที่เราย่างก้าวเข้าสู่บริเวณภายในโรงแรม คือส่วนการบริการต้อนรับลูกค้า(Recepionist) ที่คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเกี่ยวกับการจองห้องพัก หรือติดต่อธุระงานต่างๆภายในโรงแรมแล้วยังมีอีกหลายหน้าที่ ที่คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้บริการภายในโรงแรม และยังมีอีกหนึ่งหน้าที่คอย อำนวยความสะดวกบริการผู้ที่มาใช้บริการของโรงแรมนั่นคือ พนักงานยกสัมภาระหรือพนักงานยกกระเป๋า(Bell BoyหรือHall porter)
หน้าที่ของการบริการของพนักงานยกสัมภาระหรือเรียกกันสั้นๆว่า(Bell boy) จะมีหน้าที่ คอยดูแลหรือยก จำพวกกระเป๋าสัมภาระ ไปส่งที่ห้องพักของผู้ที่มาใช้บริการให้มีความปลอดภัย ตั้งแต่เคาเตอร์หน้าโรงแรมไปยังถึงห้องพักหรือ บางทีจะต้องไปยกสัมภาระเพื่ออำนวยความสะดวกยกสัมภาระบนรถของผู้ที่มาใช้บริการของโรงแรม
(Bell boy)ยังมีหน้าที่แนะนำ ชั้นของห้องพัก และเดินนำทางเดินไปสู่ที่พักของผู้มาใช้บริการ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าห้องพักของผู้มาใช้บริการ การบริการของ(Bell boy) จะมีทั้งกลางวันและกลางคืน ที่คอยต้อนรับบริการผู้ที่มาใช้บริการภายในโรงแรม พนักงานยกสัมภาระยังสามารถคอยรับแจ้งเมื่อผู้มารับใช้บริการต้องการ อาหารหรือเครื่องดื่ม แม้กระทั่งอุปกรณ์ภายในโรงแรมที่ไม่พร้อมที่จะใช้งาน พนักงาน (Bell boy) จะได้แจ้งดำเนินการให้กับแผนกหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดผลที่รวดเร็วที่สุดให้แก่ผู้มาใช้บริการ
สำหรับพนักงานยกกระเป๋าหรือพนักงานยกสัมภาระ(Bell boy, Hall porter) ก็มีบทบาทหน้าที่ ที่สำคัญต่อองค์กรภายในโรงแรมอีกหน้าที่หนึ่ง ซึ่งจำเป็นต่อการอำนวยความสะดวก และสบายให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการเป็น
อย่างมาก.

การบริการโรงแรมด้านอื่นๆ

การบริการภายในโรงแรม ยังมีอีกหลากหลายหน้าที่ ที่ต้องจัดการและอำนวยความสะดวกเรียบร้อยให้แก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการภายในโรงแรม ไม่ว่าจะเป็น พนักงานจัดหรือตกแต่งสวน(Gardener) พนักงานดูแลรักษาความปลอดภัย (Security guard) เพื่ออำนวยความปลอดภัยให้กับผู้ที่มาใช้บริการภายในโรงแรม พนักงานซ่อมแซ่ม(Repairman)หรือแผนกช่างที่ค่อยให้บริการ ซ่อมแซ่มวัสดุเครื่องใช้งานภายในโรงแรมเช่น เครื่องทำน้ำอุ่น,แอร์,รีโมททีวี เป็นต้น หรือจัดตกแต่งรูปแบบงานเลี้ยงภายในโรงแรม
งานบริการภายในโรงแรมทุกส่วนทุกแผนก ล้วนแล้วแต่มีหน้าที่สร้างความพึงพอใจและความประทับใจให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการ อีกทั้งยังส่งผลที่ดีต่อภาพลักษณ์ของโรงแรมและคุณภาพที่ดีของโรงแรม ที่คอยอำนวยความสะดวกสบายอย่างครบครั้น
พนักงานบริการด้านโทรศัพท์(Telephone Operator)ที่คอยไว้ติดต่อหรือประสานงานต่างๆหรือสำรองห้องพักให้เกิดความรวดเร็วงานบริการส่วนนี้จะมีความคล้ายกับพนักงานต้อนรับ(Receptionist) ที่คอยอำนวยความสะดวก เมื่อผู้ที่จะมาใช้บริการพักบริการโดยคอนเฟิมร์หรือตกลงการ (check in) ของลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริการ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับในโรงแรม เช่น ราคาห้องพัก, หรือสำรองห้องพักไว้ล่วงหน้า และข้อมูลด้านต่างๆภายในโรงแรมให้ลูกค้าที่จะมาใช้บริการให้ได้รับทราบ และ คอยรับสั่งออเดอร์ หรือความต้องการของลูกค้า ผ่านทางโทรศัพท์ภายในห้องพักของลูกค้าที่มาใช้บริการ
สำหรับงานบริการภายในโรงแรมที่กล่าวกันมาแบบคราวๆแล้ว ก็น่าจะเป็นข้อมูลความรู้เล็กๆน้อยเกี่ยวกับพนักงานบริการโรงแรม หลักงานการบริการที่ดีควรเต็มใจที่จะพร้อมรับใช้บริการในหน้าที่ที่ตัวเองได้รับมอบหมาย ให้ผู้ที่มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจมากที่สุด.